Договори

PDF

Договір про надання інтернет-послуг.

PDF

Оферта на телевізійну програмну послугу.

JPEG

Ліцензія провайдера програмної послуги.

PDF

Звіт про структуру власності.